Obligacje skarbowe indeksowane inflacją – antyinflacyjne

Obligacje skarbowe

Spis treści

Obligacje skarbowe

Obligacje skarbowe indeksowane inflacją (ang. inflation-indexed Treasury bonds) to obligacje emitowane przez rząd, których wartość nominalna i odsetki są dostosowywane do inflacji. Oznacza to, że odsetki są ustalane na podstawie stopnia wzrostu indeksu cen konsumpcyjnych (CPI), co chroni inwestora przed utratą wartości realnej obligacji w wyniku inflacji.

Odsetki na obligacjach skarbowych indeksowanych inflacją są ustalane na podstawie wartości nominalnej obligacji i stopnia wzrostu indeksu cen konsumpcyjnych. Na przykład, jeśli stopa inflacji wynosi 2% w ciągu roku, to odsetki na obligacji indeksowanej inflacją o wartości nominalnej 1000 dolarów wzrosną o 20 dolarów.

Obligacje skarbowe indeksowane inflacją uważane są za stosunkowo bezpieczne inwestycje, ponieważ emitentem jest państwo, które uchodzi za wiarygodnego dłużnika. Jednakże, tak jak każda inwestycja, obligacje te nie są pozbawione ryzyka. Wartość nominalna obligacji może ulec zmniejszeniu, jeśli stopa inflacji spadnie poniżej oczekiwań, a także może ulec zmniejszeniu w wyniku zmian stóp procentowych. Ponadto, wartość rynkowa obligacji może ulec zmianie na skutek zmian w nastrojach inwestorów.

Inwestowanie w obligacje skarbowe indeksowane inflacją jest zwykle zalecane osobom, które chcą chronić swoje oszczędności przed inflacją, a jednocześnie szukają stosunkowo bezpiecznej inwestycji. W szczególności, inwestycja w takie obligacje może być odpowiednia dla osób, które są bliskie emerytury lub chcą zabezpieczyć swoje oszczędności na przyszłość.

Z drugiej strony, osoby, które szukają wysokich zysków z inwestycji, nie powinny polegać na obligacjach skarbowych indeksowanych inflacją jako źródle zysków. Ponadto, osoby, które już posiadają szeroki portfel inwestycyjny, mogą nie potrzebować takiej formy zabezpieczenia przed inflacją i szukać innych źródeł inwestycyjnych, które mogą przynieść wyższe zyski.

Plusy inwestowania w obligacje skarbowe indeksowane inflacją to przede wszystkim ochrona przed inflacją, niskie ryzyko utraty kapitału, łatwość zakupu i sprzedaży, a także brak ryzyka walutowego. Minusy obejmują niższe oprocentowanie w porównaniu do innych aktywów, ryzyko utraty wartości rynkowej.

Dodaj opinię:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne